PŁUCZKA UNIWERSALNA LINIOWA

Urządzenie płuczące przeznaczone do płukania wnętrza słoików, butelek, pojemników typu PET, PP, PE i szklanych o pojemności do 2L

Zakres bezstopniowej wydajności do 2400 but/h


PŁUCZKA BUTELEK PBA - KARUZELOWA

Urządzenie płuczące przeznaczone do płukania wnętrza butelek szklanych o

wys. 160 do 340 mm

Regulacja prędkości ............ bezstopniowa (falownik)

Wydajności ........................ do 3000. 6000, 9000 but./h

PBA 18

.